Vítejte
na webu

Modrá
Školka

Jeseník

Vítejte
na webu

Modrá
Školka

Jeseník

Aktuality

Zápis dětí na školní rok 2024/2025 – Seznam přijatých dětí naleznete v příloze. 

 

Klub Kuřátek – zveme všechny maminky na mateřské, rodičovské dovolené a také rodiče, kteří z různých důvodủ MŠ nenavštěvují.

Informace z Facebooku

Představujeme naší mateřskou školu….

Naše mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 2 – 7 let. Byla postavena v roce 1977 jako účelová budova panelového typu. Je situována do krásného přírodního prostředí, plného zeleně. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada s velkým proskleným altánem, který umožňuje dětem pobyt venku i za nepříznivého počasí. Na zahradě se také nachází dřevěný domeček s dětským nábytkem a hračkami, dvě pískoviště a herní prvky z akátového dřeva. Od roku 2003 je škola v právní subjektivitě.

V roce 2015 byla realizována celková rekonstrukce budovy hrazena z dotačního programu Ministerstva Životního prostředí. O šest let později (v roce 2021) proběhla rekonstrukce kuchyně, kterou financoval z větší části zřizovatel mateřské školy. Téhož roku se realizovaly i stavební úpravy dvou menších tříd, určeny pro nejmladší děti. Prostředí obou tříd nyní zaručuje dostatečný prostor pro bezpečný pohyb i volnou hru dětí, současně poskytuje dětem klid a odpočinek v průběhu celého dne pobytu v mateřské škole. Budova disponuje velkými prostorami, větší počet oken, zajišťuje dostatek denního světla v jednotlivých třídách, které jsou velmi prostorné a vzdušné. 

Motto mateřské školy

„Nikdy nesrovnáváme Vaše dítě s ostatními dětmi. Nedá se porovnávat slunce
s měsícem. Každý září tehdy, když je jeho čas…“

Vize mateřské školy

Vizí naší mateřské školy jsou spokojené děti, které mají vhodné podmínky pro harmonický vývoj a seberealizaci. Ve výchovně vzdělávací činnosti klademe důraz na jedinečnost dítěte, na upevnění zdravého sebevědomí, sebehodnocení, na vzájemnou spolupráci, toleranci a empatii. Chybu v naší mateřské škole vnímáme jako nástroj k získávání zkušeností. Společnou vizí a jednotným přístupem pedagogů, chceme dětem umožnit především plynulý přechod na základní vzdělávání. Cílem naší školy je, aby se děti učily rády a byly samy aktivní ve vzdělávacím procesu. K tomu využíváme metody prožitkového učení založené na vlastní zkušenosti. Jsme otevření inovacím ve vzdělávání.

Třídy:

Logo mateřské školy

Maskot vzdělávání „Modráček“

Vzdělávání má být pro děti radostnou činností, která jim přináší potěšení. Z tohoto důvodu náš vzdělávací program pod názvem  „Modrý mráček z našich hor“ doprovází mráček, kterého děti z Modré školky pojmenovaly Modráček.Tento maskot vzdělávání s nimi tráví i čas mimo mateřskou školu.  Modráčka si děti s sebou vodí na výlety s rodiči. Zážitky pak rodiče společně s dětmi zaznamenávají do deníčku, nalepí fotografii ze společného výletu, apod. Děti se pak následující den v mateřské škole podělí s ostatními dětmi o společné chvíle strávené s  Modráčkem.

Proč naše školka?

Previous
Next

Máme společnou vizi, víme, co chceme, ve vzdělávání jsme jednotní

Vzděláváme děti ve věku od 2 let v malých třídách s kapacitou deseti dětí

Zajišťujeme logopedickou péči a logopedickou depistáž. (kladně hodnoceno ČŠI)

Využíváme pedagogickou diagnostiku iSophi, která je zaměřena na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve třinácti základních oblastech.

Spolupracujeme s Mensou Česko

Klademe důraz na vzdělávání dětí se SVP (speciálně vzdělávací potřeby), dětí nadaných, dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a dětí mladších tří let

Nabízíme před adaptační program pro nově příchozí děti.

 

Previous
Next

Proč naše školka?

Máme společnou vizi, víme, co chceme, ve vzdělávání jsme jednotní

Vzděláváme děti ve věku od 2 let v malých třídách s kapacitou deseti dětí

Zajišťujeme logopedickou péči a logopedickou depistáž. (kladně hodnoceno ČŠI)

Využíváme pedagogickou diagnostiku iSophi, která je zaměřena na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve třinácti základních oblastech.

Spolupracujeme s Mensou Česko

Klademe důraz na vzdělávání dětí se SVP (speciálně vzdělávací potřeby), dětí nadaných, dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a dětí mladších tří let

Nabízíme před adaptační program pro nově příchozí děti.